วิธีการสร้าง Guest Wifi ของอุปกรณ์ Firewall Fortigate - RockSiam

RockSiam

ร็อคสยาม!! ศูนย์รวมเคล็ดลับ ความรู้ สู่สังคมชาวสยาม \m/

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562

วิธีการสร้าง Guest Wifi ของอุปกรณ์ Firewall Fortigate

วิธีการสร้าง Guest Wifi ของอุปกรณ์ Firewall Fortigate

เปิด Web Browser และพิมพ์หมายเลข IP Address ของอุปกรณ์ Firewall Fortigate เช่น “192.168.0.250” ที่ช่อง URL [หมายเลข 1]
สร้าง Guest Wifi ของ Firewall Fortigate

ใส่ “Username” และ “Password” ที่ช่อง [หมายเลข 2] และเลือก “Login” [หมายเลข 3]

สร้าง Guest Wifi ของ Firewall Fortigate


เลือก “Create New” [หมายเลข 4] สำหรับสร้าง Account ใหม่

สร้าง Guest Wifi ของ Firewall Fortigate

[หมายเลข 5] ระบุ ชื่อผู้ขอใช้บริการ” 
[หมายเลข 6] สามารถกำหนดอายุการใช้งานของรหัส หากไม่มีการแก้ไขจะสามารถใช้รหัสได้ 7 ชั่วโมง
*** เพื่อลดความเสี่ยงไม่ควรกำหนดอายุการใช้งานของรหัสผ่านเกิน 13 ชั่วโมง ***
[หมายเลข 7] ระบุ ความต้องการของผู้ขอใช้บริการ เช่น สำหรับใช้รองรับการประชุม Audit เป็นต้น
เมื่อระบุรายละเอียดเสร็จสิ้น เลือก “OK” [หมายเลข 8]

สร้าง Guest Wifi ของ Firewall Fortigate

หากดำเนินการเสร็จสมบูรณ์จะแสดงข้อความ User Created Successfully [หมายเลข 9]
เมื่อต้องการ Print รหัสการใช้งานเพียง 1 รหัส สามารถกด “Print” [หมายเลข 10] และกด Return เพื่อกลับสู่หน้าหลัก

สร้าง Guest Wifi ของ Firewall Fortigate
 
หากต้องการ Print รหัสการใช้งานจำนวนมาก สามารถ Copy รหัสใส่ Excel และมอบให้ผู้ขอใช้บริการ ดำเนินการแจกจ่ายในลำดับถัดไป ดังตัวอย่าง

Wifi Name : ระบุ SSID Wifi
วันที่..................................
No.
User ID
Password
ผู้ใช้งาน
บริษัท
1
user 001
Password 1

2
user 002
Password 2

3
user 003
Password 3

4
user 004
Password 4

5
user 005
Password 5

6
user 006
Password 6

7
user 007
Password 7

8
user 008
Password 8

9
user 009
Password 9

10
user 010
Password 10


เลี้ยงกระต่าย ฮอลแลนด์ ลอป ( holland lop ) ยอดนิยม

กระต่ายพันธุ์ ฮอลแลนด์ ลอป ก็ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งผู้คนมากมายต่างให้ความสนใจและหนึ่งในนั้นคือตัวผมเอง...