ไม่ปรากฏหน้าจอ User Authentication Login - RockSiam

RockSiam

ร็อคสยาม!! ศูนย์รวมเคล็ดลับ ความรู้ สู่สังคมชาวสยาม \m/

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562

ไม่ปรากฏหน้าจอ User Authentication Login

การแก้ปัญหากรณีไม่ปรากฏหน้าจอ User Authentication สำหรับ Login เข้าใช้งาน Internet

การเข้าใช้งานระบบ Internet จะต้องทำการ Login เพื่อยืนยันตัวบุคคลสำหรับเข้าสู่ระบบก่อนทุกครั้ง ในกรณีที่ไม่ปรากฏหน้าต่าง Login ให้พิมพ์ชื่อเว็บไซต์อะไรก็ได้ จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่รายละเอียด ดังนี้
1.ใส่ Username [หมายเลข 1]
2.ใส่ Password [หมายเลข 2]
3.เลือก “Continue” เพื่อเข้าสู่ระบบ [หมายเลข 3]
  
แก้ปัญหา User Authentication

ในกรณีที่ใส่ Username หรือPassword ผิด จะปรากฏข้อความ ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง โปรดเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง


ในกรณีที่เข้าสู่ระบบสำเร็จ จะปรากฏหน้าต่างข้อความ ดังภาพ


แก้ปัญหา User Authentication

เลี้ยงกระต่าย ฮอลแลนด์ ลอป ( holland lop ) ยอดนิยม

กระต่ายพันธุ์ ฮอลแลนด์ ลอป ก็ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งผู้คนมากมายต่างให้ความสนใจและหนึ่งในนั้นคือตัวผมเอง...