การตรวจสอบความพร้อมใช้ของ Server - RockSiam

RockSiam

ร็อคสยาม!! ศูนย์รวมเคล็ดลับ ความรู้ สู่สังคมชาวสยาม \m/

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การตรวจสอบความพร้อมใช้ของ Serverการตรวจสอบความพร้อมใช้ของ Server
- ความถี่ของการปฏิบัติ : ทุกวัน
- การตรวจสอบ : สุ่มตรวจตลอดวัน

ควรมีการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่อง Server โดยทุกวันควรจะมีการสุ่มตรวจสอบสถานะการทำงานของ Hardware ได้แก่ Harddisk, Ram, CPU, Power Supply เป็นต้น เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินกรณีอุปกรณ์มีปัญหาทำให้ระบบล่ม ซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงทำให้ธุรกิจหยุดชะงักได้


สำหรับเครื่องมือ Monitor Server ณ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ทุกแบรนด์มี Software ให้ใช้งานซึ่งครอบคลุมสำหรับการตรวจเช็คสภาพเครื่อง โดยสถานะการตรวจสอบ สามารถดูได้จากตัวอย่าง ดังนี้


ตัวอย่าง การตรวจสอบสถานะการทำงานของพัดลมตัวอย่าง การตรวจสอบสถานะการทำงานของ Memoryตัวอย่าง การตรวจสอบสถานะการทำงานของ Power Supplyตัวอย่าง การตรวจสอบสถานะการทำงานของ CPUตัวอย่าง การตรวจสอบอุณหภูมิเครื่อง Serverตัวอย่าง การตรวจสอบสถานะการทำงานของ Harddiskนอกเหนือจากการตรวจสอบสถานะความพร้อมใช้ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้ว สิ่งที่ควรดำเนินการร่วมด้วย คือ

- บันทึกระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา MA เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงบประมาณ และใช้เป็นข้อมูลสำหรับวางแผนดำเนินการล่วงหน้า
- รายชื่อ Vendor ผู้รับผิดชอบ ควรบันทีก ชื่อบริษัท ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ และ Email เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

เลี้ยงกระต่าย ฮอลแลนด์ ลอป ( holland lop ) ยอดนิยม

กระต่ายพันธุ์ ฮอลแลนด์ ลอป ก็ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งผู้คนมากมายต่างให้ความสนใจและหนึ่งในนั้นคือตัวผมเอง...